Historia Firmy PDF Drukuj Email
Lekarska Poradnia Specjalistyczna ESKULAP powstała 1990-01-01 roku w Koninie jako spółka cywilna. 1993-06-24 roku została wpisana do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej wojewody wielkopolskiego.


Od początku głównym obszarem zainteresowania były specjalistyczne świadczenia zdrowotne. Realizowano je w kolejno powstających Poradniach Specjalistycznych. Na potrzeby w/w usług zagospodarowano pomieszczenia pawilonu przy ulicy Szeligowskiego 1 w Koninie.


1993-04-01 roku otwarto laboratorium analityczne poszerzając w ten sposób zakres usług.


1998-08-06 - to kolejna ważna data w historii Zakładu. W dniu tym rozpoczął działalność Oddział Chirurgii Jednego Dnia. Pomieszczenia na ten cel zaadoptowano w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze przy ulicy Noskowskiego 1A.


W 1999 roku Placówka podpisała umowę z Kasą Chorych.


Do tego momentu Zakład świadczył usługi tylko odpłatnie. Od 1999 roku pacjenci ubezpieczeni zyskali możliwość korzystania z naszych świadczeń nieodpłatnie.


Ten fakt dał kolejny impuls do dynamicznego rozwoju Zakładu.


Poszerzono ofertę Poradni a zwiększony napływ Pacjentów spowodował konieczność wykonania pierwszych remontów użytkowanych przez nas pomieszczeń.


W 2001 roku we współpracy z władzami Gmin uruchomiliśmy Poradnie Ginekologiczno-Położnicze w Sadlnie i Skulsku, z których do dnia dzisiejszego funkcjonuje Poradnia w Skulsku.


2003-08-15 roku to otwarcie Pracowni Rentgenodiagnostyki w Koninie.


Kolejny milowy krok w rozwoju firmy.


2007-03-01 roku laboratorium przeniosło swoją siedzibę do nowego obiektu przy ulicy Zakładowej 5B. Nowe, komfortowe warunki zapewniły pracę w pomieszczeniach spełniających aktualne wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz standardy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. W tym samym czasie powołano do życia Pracownię Ultrasonografii. Oprócz badań z zakresu ultrasonografii ogólnej rozpoczęto badania przepływów naczyniowych z użyciem kolorowej techniki dopplerowskiej.


Rok 2007 to również początek remontów obiektu przy ul. Szeligowskiego 1. Trwał on z przerwami do końca 2008 roku całkowicie zmieniając oblicze wnętrza Poradni i gabinetów. W międzyczasie podjęto decyzję o przeniesieniu oddziału chirurgii jednego dnia z ul. Noskowskiego w miejsce siedziby Zakładu przy ul. Szeligowskiego 1. Opuszczenie pomieszczeń przez zespół lekarzy rodzinnych pozwolił na przejęcie prawie 300 m2 dodatkowej powierzchni i przygotowanie jej zgodnie z najnowszymi wymaganiami i standardami. Oddanie Oddziału w nowym miejscu dokonało się w październiku 2009 roku. Tak więc pomieszczenia Poradni specjalistycznych, Oddziału Chirurgii Jednego Dnia oraz Medycznego Laboratorium Diagnostycznego uzyskały kształt i standard odpowiadający aktualnym wymaganiom co nas napawa satysfakcją i nadzieją, że korzystający z usług naszej placówki starania nasze w tym zakresie docenią.


W 2005 i 2012 roku zamknęliśmy Poradnie ginekologiczno-położnicze w Sadlnie i Skulsku. Przyczyną był brak możliwości technicznych przystosowania pomieszczeń do obowiązujących standardów.


W 2013 nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej, w ramach której prowadzona była działalność lecznicza, w spółkę jawną. Tak więc, Spółka Jawna ESKULAP stała się podmiotem leczniczym prowadzącym działalność w ramach dwóch przedsiębiorstw leczniczych: 

Lekarska Poradnia Specjalistyczna ESKULAP

Oddział Chirurgii Jednego Dnia ESKULAP