Inne badania PDF Drukuj Email
1. EKG - graficzna rejestracja czynności serca

2. KTG - monitorowanie i zapis czynności skurczowej macicy oraz akcji serca płodu u ciężarnej

3. Próby błędnikowe - badanie narządu równowagi

4. Badanie pola widzenia /perymetria/ - badanie obszaru widzianego nieruchomym okiem

5. Audiometria – badanie słuchu

6. Spirometria - badanie wydolności układu oddechowego

7. Tomografia oka z funkcją angiografii - diagnostyka struktur oka

Powyższe badania wykonywane są przez wykwalifikowany personel.

 

Badania laboratoryjne, rentgenowskie, ultrasonograficzne znajdziesz pod zakładką - Pracownie Diagnostyczne.

 

Poniższe badania wykonywane są w ramach odpowiednich Poradni przez lekarzy bezpośrednio udzielających świadczeń:

Rhinomanometria Poradnia Otolaryngologiczna

Tympanometria - Poradnia Otolaryngologiczna

Videokolposkopia - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Uretroskopia - Poradnia Urologiczna

Ureteroskopia - Poradnia Urologiczna

Cystoskopia - Poradnia Urologiczna

Uroflowmetria - Poradnia Urologiczna

Urodynamika - Poradnia Urologiczna

USG tarczycy - Poradnia Endokrynologiczna

 

W naszej placówce istnieje również możliwość wykonania biopsji cienkoigłowej sutka, tarczycy, węzłów chłonnych oraz innych zmian powierzchownych u pacjentów kierowanych przez lekarzy z innych Placówek.